Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je poziv zajednicama Hrvata za predlaganje predstavnika za članove Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Savjet Vlade je savjetodavno tijelo koje joj pruža pomoć u stvaranju politike,aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Imenuju se na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze, na mandat od 4 godine. Zajednice Hrvata svoje ce predstavnike u Savjet Vlade RH predlagati iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organizacija, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa sa svojom domovinom.

Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj izabrao je sljedeće kandidate za članove Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske: Mijo Marić, Dr. Siniša Kušić, Franjo Akmadža.