Hrvatski kulturni vrt jedinstveni je spomen-park na otvorenom na sjevernoameričkom kontinentu, koji će našim naraštajima rođenim u Americi kao i cijeloj američkoj javnosti zorno svjedočiti o neizbrisivoj hrvatskoj imigrantskoj dionici u modernoj izgradnji Novoga svijeta

Hrvati Clevelanda i okolice odnedavno mogu uživati u ljepotama novoizgrađenoga Hrvatskoga kulturnoga vrta/ Croatian Cultural Garden, koji je prema idejama i obilnoj financijskoj potpori naše brojne iseljeničke zajednice oblikovao pejzažni arhitekt Jim McKnight u znamenitom Rockefellerovu parku, i to u okviru Kulturnih vrtova Clevelanda/ Cleveland Cultural Garden Federation.
Kulturni vrtovi Clevelanda, gotovo stoljetne tradicije, koji imaju 27 etničkih vrtova, prezentiraju bogatstvo različitosti useljeničkih naroda koji žive u toj američkoj metropoli savezne države Ohio. O projektu desetljeća clevelandskih Hrvata izvijestila nas je predsjednica Croatian Heritage Museum and Library Branka Malinar, koja ističe da se hrvatska zajednica oko ovog projekta desetljeća iznimno snažno angažirala i da je rezultat današnji prelijepi park.

Muzej hrvatske baštine i knjižnica/Craoatian Heritage Museum and Library osnovani su prije šest godina, čiji je specijalni odbor potom inicirao izgradnju, prikupljanje građe i oblikovanje Hrvatskog kulturnog vrta u sklopu poznatog Rockefellerovog parka u Clevelandu (Ohio). Izabrana zemljišna čestica, koja se nalazi u povijesnom dijelu Rockefellerova parka, veličine je oko dva jutra. Tako se Hrvatski kulturni vrt (HKV) smjestio na prostoru između Mađarskog i Židovskog kulturnog vrta na Martin Luther King Jr. Driveu i East Boulevardu, drugim riječima proteže se od MLK Blvd. pa sve do East Blvd. Prije pet godina, točnije 10. siječnja 2010., održan je sastanak na kojem je prisustvovalo oko 125 Hrvata. Okupljeni su iznijeli mnoštvo ideja o vizualnom oblikovanju Vrta, pa se ubrzo počeo sakupljati novac među našim ljudima kako bi se ideje o izgledu Vrta nesmetano razvijale. Edward & Catherine Lozick Foundation, čiji su osnivači podrijetlom Bračani, najveća je zakladnička donacija, kazala je Branka Malinar.
Gradnja HKV-a je započela u travnju 2011. godine, a odvijala se u dvije faze, koje su uspješno okončane minuloga ljeta pa su vrata našeg Vrta u dolazećim ljetnim danima širom otvorena, nastavlja predsjednica Malinar. Replike monumentalne Višeslavove krstionice i skulpture Majke useljenika, rad hrvatskog kipara Josipa Turkalja (Rakovica kraj Slunja, 1924. – Cleveland, 2007.) koji je pola stoljeća stvarao u SAD-u i dva desetljeća predavao kiparstvo na Gilmore Academy u Clevelandu, među zanimljivijim su eksponatima u postavu umjetnina na otvorenom. U postament te brončane skulpture uklesana su tri identitetska znaka hrvatskoga naroda koji simbolično povezuju starohrvatsku kulturu od stoljeća sedmog do suvremenoga doba: pleter, glagoljicu i nacionalni grb. Uz izabrano hrvatsko znakovlje, na postamentu skulpture uklesana je i posveta čiji tekst vjerodostojno svjedoči o iseljeničkom nepresušnom rodoljublju i čovjekoljublju: “Hrvati iz Clevelanda i okolice posvećuju ovaj kip Majke useljenika kao i ovaj Vrt svim majkama koje su došle u ovu zemlju tražeći slobodu za sebe i svoje”, pojasnila nam je Branka Malnar.
Američko-hrvatsko žensko društvo darovalo je novac za izradu replike Krstionice kneza Višeslava, a obitelji Ivana, Slavka i Nikole Katica zaslužne su za njezino iznimno zahtjevno dopremanje u Cleveland. Višeslavova krstionica simbolizira početke kršćanstva u Hrvata, koje su naši preci u svojim dušama prenijeli u Ameriku. U naravnoj veličini stoga njezina replika krasi clevelandski Vrt. Velečasni Mirko Hladni blagoslovio je Krstionicu, a gradonačelnik Clevelanda Frank Jackson je održao prigodni govor u nazočnosti brojnih građana i kulturno-umjetničkih društava hrvatskih korijena, koja su izvela prigodni program 10. kolovoza 2014., zaključuje B. Malinar.
Hrvatski vrt u Clevelandu jedinstveni je spomen-park na otvorenom na sjevernoameričkom kontinentu, koji će našim naraštajima rođenim u Americi kao i cijeloj američkoj javnosti zorno svjedočiti o neizbrisivoj hrvatskoj imigrantskoj dionici u modernoj izgradnji Novoga svijeta. U predaji brojnih kultura, pa tako i hrvatskoj, predodžba raja na zemlji oživotvorena je upravo simbolom Vrta u kojem čovjek stvara u skladu s prirodom. Vrt se migrantima, s druge strane, pokazuje kao logična metafora prirodne ljudske težnje za povratkom u izgubljeni raj. Taj se simbolični povratak ostvario hrvatskoj zajednici iz Clevelanda početkom drugog desetljeća 21. stoljeća kada se napokon mirisi Lijepe Naše svakoga proljeća bude u tom novoizgrađenom Vrtu – iako su naši ljudi tu zamisao imali u svome srcu još prije osam desetljeća. Naime, prvi su Hrvati u Cleveland stizali u migrantskom valu prije više od 120 godina i to u razdoblju od oko 1887. do 1890. Većina ih se ipak doselila u drugome migrantskome valu koji se zbio između 1945. i 1970. U Ohiju danas živi zajednica s više od sedamdeset tisuća američkih Hrvata. Povjesničari migracija bilježe da je u tome gradu djelovalo oko pedeset hrvatskih organizacija, dvije župe, dva narodna doma, jedna škola hrvatskog jezika, četiri radijska programa i niz kulturno-umjetničkih društava te folklornih i tamburaških sastava, kao i znatan broj fraternalističkih i humanitarnih organizacija.

Tekst: Vesna Kukavica