U jednolisnom kalendaru u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni istaknuti su i hrvatski sveci i blaženici, a doneseni su i termini hodočašća Hrvata katolika u marijanska svetište u Njemačkoj i u Lourdes u Francuskoj

Iz tiska je izašao jednolisni Hrvatski katolički kalendar za 2013. godinu,. Kalendar je posvećen Hrvatskom nacionalnom svetište Majke Božje Bistričke.

U kalendaru su istaknuti i hrvatski sveci i blaženici, a doneseni su i termini hodočašća Hrvata katolika u marijanska svetište u Njemačkoj i u Lourdes u Francuskoj.

Daljnje obavijesti i narudžbe na telefon: 0049 (0)69 9540480; fax. 0049 (0)69 95404824; E-mail: delegatur@kroatenseelsorge.de

Tekst: Adolf Polegubić