Izdavačka kuća Croatica poziva vas na narudžbu Hrvatskog kalendara 2013. Hrvatski kalendar u svaki hrvatski dom u Mađarskoj, moto je godišnjaka Hrvata u Mađarskoj s tradicijom izlaženja od sedamdesetak godina

Izdavačka kuća Croatica poziva vas na narudžbu Hrvatskog kalendara 2013. Hrvatski kalendar u svaki hrvatski dom u Mađarskoj, moto je godišnjaka Hrvata u Mađarskoj s tradicijom izlaženja od sedamdesetak godina. Nastavimo započeto, unesimo hrvatsku riječ u naš dom, školu, ustanovu, udrugu! Slikom i riječju na dvjestotinjak stranica, po cijeni od 800 forinti, uzimate u ruku knjigu za vašu knjižnicu. Ne zaboravite što prije naručiti Hrvatski kalendar 2013.

Adresa: Croatica Nonprofit Kht., Budapest, Nagymező u 68; tel./fax: 1‐269‐2811, e‐mail: croatica@croatica.hu.

Uime izdavača: Čaba Horvath, ravnatelj Croatice Nonprofit Kht‐a.
(Radio croatica)