U viteški red Svetoga groba primljeno je 6 vitezova i 9 dama, među njima i Hrvat Sandro Baričević. Svečanu misu u katedrali Svete Ane u Leedsu suslavio je i fra Ljubomir Šimunović, voditelj Hrvatske katoličke misije London

 

Namjesništvo Viteškoga reda Svetoga groba jeruzalemskog za Englesku i Wales imenovalo je u subotu, 1. prosinca nove vitezove i dame Sv. groba u katedrali Svete Ane u Leedsu.

Svečanu investituru novih vitezova i dama podijelio je pod misom veliki prior Namjesništva Engleske i Walesa mons. Kevin McDonald, nadbiskup Southwarka u miru, u nazočnosti namjesnika dr. Davida Smitha. U viteški red primljeno je 6 vitezova i 9 dama, među njima i Hrvat Sandro Baričević. Svečanu misu suslavio je i fra Ljubomir Šimunović, voditelj Hrvatske katoličke misije London.


Viteški red Svetoga groba jeruzalemskoga
osnovan je još 1099. godine.

Papa Pio IX. ponovo je uspostavio latinski Patrijarhat u Jeruzalemu 1847. godine, kada je red dobio jedinstvenu organizaciju. Viteški red Svetoga groba ima status pravne osobe u kanonskom pravu te stoji pod izravnom zaštitom Pape koji osobno imenuje Velikog meštra. Danas je veliki meštar reda kardinal Edwin Frederick O’Brien. Djelovanje vitezova Svetog groba je u prvom redu potpora kršćanima u Svetoj zemlji. Red financira, između ostalog, i kršćanske škole sa oko 19000 učenika. Viteški red Svetoga groba je uz Suvereni malteški viteški red, danas jedini viteški red koji djeluje neprekinuto od svog osnutka.
(IKA)