Znanstveni radovi objavljeni u 1. i 2. broju Godišnjaka mogu se preuzeti u cijelosti, dok će tekstovi objavljeni u 3. broju biti dostupni po izlasku sljedećeg broja Godišnjaka

 

Radi veće dostupnosti znanstvenih sadržaja koji za temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata odlučio je cjeloviti sadržaj brojeva Godišnjaka za znanstvena istraživanja objaviti i na internetskim stranicama. Na taj način svjesno želimo osnažiti diseminaciju sadržaja o Hrvatima u Vojvodini i tako barem djelomice otkloniti deficite na tome području. Internetska adresa Godišnjaka je www.godisnjak.zkvh.org.rs, a postavljena je i poveznica na web portalu Zavoda.
Web stranice Godišnjaka, uz kratke informacije o samoj publikaciji, donose detaljan pregled tekstova po svakom pojedinom broju, te po znanstvenom području kojemu sadržaj objavljene radnje pripada. Uz nazive članaka, dani su podaci o autoru, broju Godišnjaka u kojem je objavljen i broju stranica, sažetak na hrvatskome te ključne riječi.
Znanstveni radovi objavljeni u 1. i 2. broju Godišnjaka mogu se preuzeti u cijelosti, dok će tekstovi objavljeni u 3. broju biti dostupni po izlasku sljedećeg broja Godišnjaka.
Uz mogućnost pretraživanja po bilo kojem obilježju objavljenog članka, web stranice Godišnjaka nude i mogućnost izravne komunikacije s nama, te detaljne upute suradnicima koji žele da im tekst bude objavljen u našoj publikaciji. Također, tu su i upute za kupnju tiskanog izdanja Godišnjaka za znanstvena istraživanja ZKVH-a. (http://www.zkvh.org.rs)