Na tribini su predstavljene knjige Ante Evetovića Miroljuba „Vječnosti doba“, Ante Jakšića „Duše zemlje“« i Balinta Vujkova „Šta u oca to u dice“ i „Prognanik iz svijeta svjetlosti – Život i djelo Stanislava Prepreka“. Predstavili su ih Katarina Čeliković, Bernadica Ivanković i Tomislav Žigmanov

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski klub „August Šenoa“ i Ogranak MH u Pečuhu priredili su 17. travnja književnu tribinu u Hrvatskom klubu „August Šenoa“. Na tribini su predstavljene knjige objelodanjene tijekom 2012. godine u sklopu projekta „Godina hrvatskih velikana u Vojvodini“. To su: Ante Evetović Miroljub, „Vječnosti doba“, Ante Jakšić, „Duše zemlje“«, Balint Vujkov, „Šta u oca to u dice“ i „Prognanik iz svijeta svjetlosti – Život i djelo Stanislava Prepreka“.
Prve tri knjige rezultat su sunakladničkog pothvata Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i NIU „Hrvatska riječ“ iz Subotice, dok je posljednja objavljena u nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Knjige su predstavili Katarina Čeliković, Bernadica Ivanković i Tomislav Žigmanov.
O najvažnijim značajkama projekta „Godine hrvatskih velikana u Vojvodini“ govorila je menadžerica kulturnih aktivnosti ZKVH-a Katarina Čeliković, koja je istaknula kako se ovim projektom nastoji izgraditi kultura sjećanja.
Jednu pripovijetku iz knjige „Šta u oca to u dice“ Balinta Vujkova pročitala je Bernadica Ivanković te kao urednica predstavila ovu knjigu od 38 pripovjedaka od 430 koliko ih se nalazi u zaostavštini književnika, od kojih je njih 150 neobjavljenih.
Ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za „Hrvatski glasnik“ kaže kako je pokrenuo inicijativu zajedničkog obilježavanja 100. obljetnice dramskog pisca Antuna Karagića, koju će zajedničkim projektom obilježiti Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Zavod za kulturu Hrvata u Vojvodini i Hrvatsko kazalište iz Pečuha.
Govorio je i o znanstvenom skupu Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, koji će se od ove godine održavati godišnje naizmjence u Pečuhu i Subotici u organizaciji dvaju zavoda. Naime, prostor interesa je dijelom isti, kako u prošlosti, tako sadašnjosti, te u izgradnji strateških nastupa prema zajedničkim partnerima i prema matičnoj domovini Republici Hrvatskoj, kada je u pitanju znanost, knjiga, pisana riječ i kultura Hrvata u Vojvodini i Mađarskoj, a sve na tragu potpisanog sporazuma o suradnji dvaju zavoda. (ZKVH)

Tekst i fotografija: Branka Pavić Blažetin