Časopis u nakladi HKD Maribor tiskan je uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate Izvan Republike Hrvatske, a može se dobiti u tiskanom obliku u prostorijama društva i pratiti online na portalu www.hkdm.si  

Glavni urednik Croate, glasila HKD Maribor je Marko Mandir, a uredništvo čine Koraljka Čeh, Sanja Brumen, Štefica Hojsak, vlč. Ivan Dodlek, Mario Berdič, Marijo Malkoč, Gregor Potisk i Marijan Mario Maček. Glasilo je počelo redovito izlaziti 2002. godine, nekoliko puta godišnje, ovisno o potrebi i mogućnostima. O aktivnostima i novostima, na hrvatskome jeziku, informira članove Društva, ali i zainteresirano čitateljstvo u Sloveniji, Hrvatskoj i šire.

Iz sadržaja najnovijega, prosinačkoga broja izdvajamo napise Kod predaka u Slovačkoj Koraljke Čeh, Daleki rođaci – Hrvati u Punta Arenasu Marija Malkoča, Nastava hrvatskog jezika u Sloveniji Đanina Kutnjaka, Dvojezična okolina – veliko bogatstvo za dijete Sanje Brumen i Iz povijesti rada HKDM-a Marijana Marija Mačeka. Zanimljive teme donose i tekstovi Ivana Dodleka, Franje Talana, Dunje Bezjak, Marija Berdiča, Kate Šikić Čubrić i Gregora Potiska. Časopis prenosi i tekst Željka Holjevca o Viškoj bitci iz časopisa Matica Hrvatske matice iseljenika.

U uvodniku aktualnoga predsjednika Hrvatskoga kulturnoga društva u Mariboru Marka Mandira, mag. art., među ostalim, stoji : Proslavismo dvadeset i petu obljetnicu Hrvatskog kulturnog društva u Mariboru raznolikim kulturnim programima od uobičajenih koncerata naše klape Dalmari, koncerta dua ClaVinet u lijepoj Kazinskoj dvorani SNG Maribor, brojnih izložaba članova naše likovne sekcije “Milena Lah” u Mariboru i šire, 3. urbane likovne kolonije, sve do memorijalnog šahovskog turnira i piknika mariborske Hrvatske katoličke misije Alojzija bi. Stepinca. (…)

Sukladno Statutu, početkom godine koja je već na izmaku, održali smo i izbornu skupštinu na kojoj su mi prisutni ukazali većinsku potporu za još jedan četverogodišnji mandat; u prvom redu se zahvaljujem jedinom protukandidatu, suustanovitelju Društva Mariju Mačeku na ukazanom povjerenju i potpori. (….)

U našoj novoj domovini Sloveniji, u nastojanjima za očuvanje hrvatskog identiteta i u borbi protiv asimilacije, onako malobrojni ne možemo si priuštiti podjele na kojekakve tabore i zato iznova pozivam na jedinstvo; utoliko se nadam i daljnjem produbljenju suradnje između mariborskog društva i Misije, kao i unutar Saveza hrvatskih društava u Sloveniji. Od ove se godine dičimo i statusom Društva od javnog interesa u kulturi – time se otvara mogućnost da prenamijenite dio poreza plaćenog državi i poduprete naš daljnji rad. (…), napisao je Mandir.

Časopis u nakladi HKD Maribor tiskan je uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate Izvan Republike Hrvatske, a može se dobiti u tiskanom obliku u prostorijama društva i, nadamo se redovito, pratiti online na portalu www.hkdm.si.

Tekst: Diana Šimurina-Šoufek