Građani u južnim mađarskim županijama, u kojima žive brojni pripadnici naše manjine, mogu odahnuti jer će se obnoviti 21 brana na Muri. Obnova obuhvaća dionicu duž grada Letinje i naselja Ratka, Serdahel, Mlinarci i Kerestur. Ukupna je vrijednost ulaganja pet milijardi forinti. Prema očekivanjima projekt će se završiti 2015. godine.

 

Uprava za vode zapadnog Zadunavlja još 2011. godine dala je izraditi projekt za obnovu nasipa kod Mure, koji se ostvaruje u sklopu državnoga projekta za zaštitu od poplava. U prvom dijelu projekta izrađen je studij izvodljivosti, raščlamba utjecaja na okoliš te razna mjerenja, a u drugom će dijelu obaviti radove oko obnove. U sklopu projekta povisit će i proširiti nasip uz Muru u dužini 33 kilometra, te obnoviti 21 branu. Obnova obuhvaća dionicu duž grada Letinje i naselja Ratka, Serdahel, Mlinarci i Kerestur. Ukupna je vrijednost ulaganja pet milijardi forinti. Prema očekivanjima projekt će se završiti 2015. godine.

V. K.