U Domu Croatia Sacra Paulistana veleposlanik se sastao sa članovima dvaju najutjecajnijih hrvatskih klubova Croatia Sacra Paulistana (CSP) i Društvo prijatelja Dalmacije (Sociedade Amigos da Dalmacia, SAD). Štambuk je pozdravio osnivanje tečaja za učenje hrvatskog jezika i kulture pod vodstvom profesora Milana Puha, uz podršku CSP-a i VRH-a u Braziliji

 

Veleposlanik RH dr Drago Štambuk boravio je 22 i23. rujna u službenom posjetu hrvatskoj iseljeničkoj zajednici Sao Paula gdje se u Domu Croatia Sacra Paulistana 23. rujna sastao sa članovima dvaju najutjecajnijih hrvatskih klubova Croatia Sacra Paulistana (CSP) i Društvo prijatelja Dalmacije (Sociedade Amigos da Dalmacia, SAD).
Veleposlanik Štambuk je predstavio i pozdravio osnivanje tečaja za učenje hrvatskog jezika i kulture pod vodstvom profesora Milana Puha, uz podršku CSP-a i VRH-a u Braziliji. Obraćajući se brojnim hrvatima u dvorani Alojzije Stepinac, među kojima je bilo i 35 polaznika spomenutog tečaja, pozvao je iseljenike na privrženost objema domovinama, Hrvatskoj i Brazilu, kao i na jačanje hrvatskoga identiteta u čemu je, kako je kazao, učenje hrvatskoga jezika prioritet. Štambuk je također inicirao osnivanje dalmatinske klape Croatia Sacra. Uz veleposlanika Štambuka predstavljanju su prisustvovali počasni konzul  RH u Sao Paulu,  Oswaldo Miller, čelnici hrvatske zajednice Dubravka Sidonija Šuto i Šime Deur, te prof Milan Puh.

Tijekom boravka u Sao Paulu veleposlanik je radio i na organizaciji skorog obilježavanja 20. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Brazila i Hrvatske u Sao Paulu, gradu s najvećom hrvatskom populacijom u ovoj južnoameričkoj zemlji, a koja bi uz središnja događanja u glavnom gradu Braziliji uključila i zajednicu hrvatskih podunavskih Švaba u Entre Riosu, u saveznoj državi Parana.
Dan ranije, 22. rujna, plesna skupina Jadran Društva prijatelja Dalmacije na 41. međunarodnom festivalu folklornih plesova u Sao Paulu podigla je brazilsku publiku na noge svojom izvedbom plesova Dalmacije, Posavine i Baranje.
(Jelena Kovač)