Čestitamo njihov dan svim učiteljima hrvatskoga jezika u inozemstvu, izražavajući zahvalnost što mnogi od njih godina diljem svijeta čuvaju i njeguju hrvatski nacionalni, kulturni i jezični identitet. Prema zadnjim dostupnim podatcima 383 učitelja uključeno je u različite oblike hrvatske nastave u 20 država svijeta

Svim učiteljima hrvatskoga jezika u inozemstvu čestitamo Svjetski dan učitelja, izražavajući zahvalnost što mnogi od njih godina diljem svijeta čuvaju i njeguju hrvatski nacionalni, kulturni i jezični identitet.
Prema zadnjim dostupnim podatcima 383 učitelja uključeno je u različite oblike hrvatske nastave u inozemstvu. Učenje hrvatskoga jezika te kulturne i prirodne baštine za školsku razinu najvećim se dijelom provodi putem hrvatskih škola u mnogim europskim i, znatno manje, u prekooceanskim zemljama koje organizira i financijski podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH (MZOS).
Trenutačni podatci pokazuju da se hrvatska nastava održava u 20 država svijeta (Argentina, Austrija, Belgija, Crna Gora, Čile, Francuska, Italija, Irska, Makedonija, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švicarska, Velika Britanija) za oko 6.300 učenika s kojima na 310 nastavnih mjesta radi 95 učitelja (izvor www.mzos.hr, 5.10. 2015).
Izvan ovoga oblika nastave potomci su hrvatskih iseljenika iz Kanade, SAD-a i Australije. Nastava hrvatskoga jezika u tim je državama organizirana u sklopu katoličkih misija i hrvatskih centara ili obrazovnoga sustava matične zemlje. Ovdje posebno treba istaknuti organizaciju Hrvatske izvandomovinske škole Amerike i Kanade (HIŠAK), koja na sjevernoameričkome kontinentu djeluje od 1974. do danas sa sjedištem u Chicagu. Prema posljednjim dostupnim podacima u SAD-u i Kanadi oko 180 učitelja u tridesetak hrvatskih škola podučava oko 2.300 učenika.
Nastava hrvatskoga jezika u Australiji danas je organizirana na dvjema razinama, u tzv. etničkim školama (pri hrvatskim župama ili centrima) i u subotnjim školama, u kojima je integrirana u redovni školski sustav. Prema posljednjim dostupnim podacima u Australiji radi 18 škola za oko 1.582 učenika, a nastavu održava 68 učitelja. Posebno je zanimljiva katolička škola Holy Family Primary School u Bell Parku u Geelongu (Viktorija) u koju je nastava hrvatskog jezika uvedena još 1980. i zasigurno je jedina osnovna škola u svijetu u kojoj je hrvatski jezik integriran u školu kao obvezni predmet. Plan i program hrvatskih škola u Australiji slijedi australski oblik izvođenja nastave, a sastavljaju ga hrvatski učitelji.
U pojedinim europskim zemljama (Danska, Švedska, Finska) hrvatska nastava je potpuno integrirana u državni obrazovni sustav, organiziraju je i financiraju obrazovne vlasti zemalja domaćina. Prema zadnjim podacima Saveza hrvatskih društava u Švedskoj, u toj se zemlji hrvatska nastava izvodi u oko 150 nastavnih mjesta, pohađa je oko 2.340 učenika, a nastavu izvodi 40-ak učitelja.
Imajući na umu ove poštovanja vrijedne brojke te današnji Svjetski dan učitelja, još jednom iskreno čestitamo svima koji godina predano i s ljubavlju rade na očuvanju hrvatskoga jezika i hrvatskoga identiteta u multietničkim i multikulturnim mozaicima diljem svijeta.

Tekst: Lada Kanajet Šimić