Među 460 australskih akademika profesor Martinac je, uz profesore Stjepana Marčelju i Francisa Šeparovića, postao treći Hrvat u članstvu te svjetski ugledne akademije

Na svečanosti u sjedištu Australske akademije znanosti u australskom glavnom gradu Canberri krajem svibnja ove godine profesor Boris Martinac imenovan je stalnim članom ove ustanove. Tako je među 460 australskih akademika profesor Martinac, uz profesora Stjepana Marčelju i profesora Francisa Šeparovića, postao treći Hrvat u članstvu te svjetski ugledne akademije.
Boris Martinac je svjetski vodeći membranski biofizičar međunarodno poznat po pionirskim istraživanjima ionskih kanala u mikroba, posebno po otkriću, kloniranju i strukturnoj i funkcionalnoj karakterizaciji mehanosenzitivnih kanala u bakterijama. Njegovo otkriće tih kanala i razjašnjenje temeljnih fizičkih načela njihove funkcije silama deformacije membranskog dvosloja je snažno utjecalo na područja mehanosenzoričkog provođenja i ionskih kanala. Trenutačno radi na istraživanju moguće uloge mehanosenzitivnih kanala u neurološkim i srčanim bolestima.
Profesor Martinac je rođen u Zagrebu gdje je maturirao u Klasičnoj gimnaziji. Diplomirao je fiziku i doktorirao biofiziku na Visokoj tehničkoj školi Sveučilišta u Aachenu u Njemačkoj. Nakon trogodišnjeg postdoktorskog studija na Sveučilištu u Bochumu prešao je na Sveučilište države Wisconsin u Madisonu, u SAD-u, gdje započinje rad na elektrofiziologiji jednostaničnih organizama. Godine 1993. postaje nastavnik na Sveučilištu u Perthu, u Zapadnoj Australiji, gdje napreduje do zvanja redovitog profesora. Od 2005. do 2009. je professor biofizike na Sveučilištu u Brisbaneu, u Queenslandu, a od 2009. vodi Laboratorij za mehanosenzoričku biofiziku pri Victor Chang Cardiac Research Institute u Sydneyu.
(Večernji list)

Tekst: Jadranka Jureško Kero