Prvu hrvatsku pjesničku antologiju u Mađarskoj uredio je Stjepan Blažetin, a u nju su uvršteni autori koji su stvarali u razdoblju od 1945. do 2000. godine i imaju barem jednu objelodanjenu zbirku pjesama. Sadrži 140 pjesama 18 autora čiji su pjesnički tekstovi pisani mahom hrvatskim standardnim jezikom, ali i dijalektima (mjesnim govorima)

Predstavljanje antologije hrvatske poezije u Mađarskoj 1945.-2000. zbilo se 7. lipnja u Knjižnici Somogyi u organizaciji Hrvatsko-mađarske kulturne udruge Andrija Dugonić i Hrvatske narodnosne samouprave u Segedinu.
Antologija Rasuto biserje prva je hrvatska pjesnička antologija u Mađarskoj. U nju su uvršteni autori koji su stvarali u razdoblju od 1945. do 2000. godine i imaju barem jednu objelodanjenu zbirku pjesama. S jedne strane, Rasuto biserje pruža panoramu hrvatske poezije u Mađarskoj, a s druge strane radi se o izboru koji udovoljava i estetskim kriterijima.
U antologiju je uvršteno 140 pjesama 18 autora (Matija Kovačić, Marija Vargaj, Roza Vidaković, Mate Šinković, Marga Šarac, Josip Gujaš Džuretin, Marko Dekić, Ljudevit Škrapić, Đuro Pavić, Stipan Blažetin, Katarina Gubrinski Takač, Branko Filaković, Jolanka Tišler, Matilda Bölcs, Đuso Šimara Pužarov, Ladislav Gujaš, Stjepan Blažetin, Timea Horvat).
Pjesnički tekstovi pisani su mahom hrvatskim standardnim jezikom, ali su uvrštene I pjesme pisane na našim dijalektima (mjesnim govorima). Mate Šinković, Ljudevit Škrapić, Matilda Bölcs i Timea Horvat pišu pretežito na gradišćanskohrvatskim mjesnim govorima, a Jolanka Tišler na kajkavskom govoru Serdahela. Ostali se autori uglavnom služe hrvatskim standardnim jezikom s pokojim izletom u vlastiti zavičajni govor.
Na kraju knjige nalazi se pogovor urednika, Stjepana Blažetina pod naslovom Pregled književnosti Hrvata u Mađarskoj od 1945. do danas i informativni životopisi uvrštenih autora.
(www.mhti.hu / konyvhetszeged.sk-szeged.hu)