Lavička je 2005.napisao knjigu “Naše lipo selo”na hrvatskome i češkome jeziku. Ona sadržava uspomene na njegovo rodno selo Frelištof i opisuje nekadašnji život i kulturu Hrvata u Frelištofu. Jozo Lavička piše i pjesme, sakuplja slike akademskoga slikara Otmara Ružičke i sakupljao i bogatu nošnju moravskih Hrvata

 

 

Kulturni aktivist moravskih Hrvata, Jozo Lavička, slavi svoj 80. rođendan. Poznat je kao angažirani Hrvat koji se u Beču brine za očuvanje kulture moravskih Hrvata. Lavička se rodio u Frelištofu, jednom od triju gradišćanskohrvatskih sela u Českoj. U jesen svoga života piše knjige i pjesme i u dijalektu moravskih Hrvata. Hrvati su se u 16. stoljeću naselili, ne samo u ondašnjoj zapadnoj Mađarskoj i istočnoj Doljnjoj Austriji, nego i u južnoj Moravi oko grada ikišporka/Nikolsburga ili Mikulova. Po čehoslovačkom popisu iz 1918. u selima Frelištof, Dobro Polje i Nova Prerava živjelo je oko 1.680 Hrvatov. Do godine 1945. Malo se znalo zo ovim Hrvatima. Kada su komunisti u ondašnjoj Čehoslovačkoj došli na vlast, Hrvati su morali 1948. napustiti svoja sela. Komunisti su ih naselili na poljskoj granici. Jozo Lavička, tada petnaestogodišnjak, pobjegao je s bratom, malom sestrom i drugimi Frelištofci u Austriju. U Mistelbachu su našli oca, Tomu Lavičku. Domovinu nikada nije zaboravio. Jozo Lavička se 1995. vratio u rodno selo Frelištof. Na njegovu inicijativu su renovirali stare željezne križeve na frelištofskoj crkvi i postavili spomenik. On je bio glavni pokretač običaja, da se u Frelištofu opet odvija kiritof. Oživio je i hodočašće k Mariji Trihraenskoj blizu Horna. Lavička je 2005.napisao knjigu “Naše lipo selo” na hrvatskome i češkome jeziku. Ona sadržava uspomene na njegovo rodno selo Frelištof i opisuje nekadašnji život i kulturu Hrvata u Frelištofu. Jozo Lavička piše i pjesme, koje se dijelom bave i Frelištofom. Lavičkinu biografiju, privatne fotografije, slike i informacije o slikaru Ružički sadržava dvojeziča internetstranica www.lawitschka.at. Osim toga, donosi pregled o povijesti moravskih Hrvata. Lavička sakuplja slike akademskoga slikara Otmara Ružičke (1905. -1945.), koji je živio u Frelištofu i koga je i osobno poznao. Slikar Ružička je na svojim slikama dokumentirao svakidašnji život Hrvatov u Frelištofu. Lavička je priredio bezbrojne izložbe Ružičkinih slika u Austriji, Hrvatskoj i Češkoj. Trenutno Jozo Lavička radi na opširnoj knjizi o Otmaru Ružički. Lavička je sakupljao i bogatu nošnju moravskih Hrvata koju je darovao češkomu ansamblu “Palava” i folklornomu ansamblu “Kolo Slavuj” iz Beča. “Kolo Slavuj” u njoj pleše koreografiju “Hrvati na Moravi”. Predviđeno je, da za tri mjesece izađe njemačka, opširnija verzija knjige o Frelištofu. Lavička kani izdati i svoje pjesme, a počeo je pisati i rječnik o jeziku moravskih Hrvata. 
(Hrvatska redakcija ORF-a)