Podružnica HMI Dubrovnik u sklopu Cavtatskog ljeta priređuje nastup folklorne skupine Milwaukee Croatian Tamburitzans. Najvažniji ovogodišnji nastup imat će na 47. Tamburaškom festivalu mladih HBZ-a Amerike i Kanade u Zagrebu, kojega organizira Hrvatska matica iseljenika

Podružnica HMI Dubrovnik i Turistička zajednica Općine Konavle iz Cavtata u sklopu Cavtatskog ljeta priređuju nastup folklorne skupine Milwaukee Croatian Tamburitzans iz SAD-a. Koncert će se održati 29. lipnja u 21.30 sati na ljetnoj pozornici u Cavtatu.
Milwaukee Croatian Tamburitzans čuvaju i promoviraju glazbu, ples i kulturu hrvatskoga naroda, a osnovani su 1985. u nastojanju da ljubav i brigu za nacionalno naslijeđe prenesu mladima na velikom području Milwaukeeja. Grupu čine djeca i mladi, od 8 do 21 godine starosti.
Voditelji orkestra su: Patsy Lucas, glazbena voditeljica, Nancy Požgaj i Heidi Ulm asistentice i Kenn Werner, koreograf. Hrvatska bratska zajednica pomaže grupi u aktivnostima i prikupljanju novčanih sredstava, te u pronalaženju novih članova. Osim nastupa na susretima i festivalima Zajednice, najvažniji ovogodišnji nastup bit će na 47. Tamburaškom festivalu mladih HBZ-a Amerike i Kanade u Zagrebu, kojega organizira Hrvatska matica iseljenika.