Oznaka: Flacius Illyricus

Informativna ploča u spomen Matiji Vlačiću Iliriku u Magdeburgu

„Nakon pobjede carskih trupa u Schmalkaldskom ratu 1547. godine Vijeće Staroga grada…

Skip to content