Hrvatski kalendar 2023.

„Hrvatski kalendar“ budimpeštanske „Croatice“

Kalendari godišnjaci stoljećima su bili važan dio duhovnog i intelektualnog života običnog svijeta. Često su bili i jedine tiskovine koje bi se mogle naći u seoskim domaćinstvima bitno oblikujući svjetonazor njihovih pripadnika. To je još više vrijedilo u hrvatskim manjinskim i iseljeničkim zajednicama. Većina takvih izdanja danas je nestala. Usprkos tome u nekim se sredinama…