Šesti Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina

3 min čitanja

Šesti Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina

Hrvatska matica iseljenika, Ured Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj

Pečuh, 1. – 3. rujna 2023.

„Mladi manjinskih zajednica – između civilnog društva i političkog predstavljanja“

 

O Šestom Forumu

U organizaciji Ureda Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj i Hrvatske matice iseljenika, u Pečuhu (Mađarska) održat će se šesti po redu „Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina“. U razdoblju od 1. do 3. rujna 2023. mladi pripadnici hrvatskih manjinskih zajednica posvetit se će temi „Mladi manjinskih zajednica – između civilnog društva i političkog predstavljanja“.

Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina oblik je druženja mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojega navedeni stječu nova znanja i vještine putem radionica, predavanja i razmjene iskustava. Isto tako sudionici stječu nova znanja i spoznaje vezane za kulturu i naslijeđe hrvatske manjinske zajednice koja je domaćin Foruma.

Mladi pripadnici hrvatske manjine su nositelji i kreatori svog aktualnog, a osobito budućeg nacionalnog identiteta u svojem okruženju. Danas je pred njima čitav niz izazova u izboru između više alternativa. Suočavaju se s problemom vlastitog nacionalnog identiteta i njegove moguće ugroženosti u temeljnim sferama identiteta – jezik, kultura, religija, običaji – kao i sa socijalnim potrebama asimilacije i (re)integracije. Koliko su angažirani i pomažu li im organizacije civilnog društva i lokalna, odnosno državna politika u promicanju zajedničkih interesa i ostvarivanju individualnih inicijativa u potrazi za javnim potrebama?

 

Pitanja za temu „Mladi manjinskih zajednica – između civilnog društva i političkog predstavljanja“

  • Prisutnost mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u organizacijama civilnog društva.
  • Organizacije civilnog društva posvećene / namijenjene mladim pripadnicima hrvatskih manjinskih zajednica. Postoje li i trebamo li ih?
  • Političnost i apolitičnost organizacija civilnog društva.
  • Jesu li nam organizacije civilnog društva dostatne?
  • Odnos organizacija civilnog društva i institucija hrvatskih manjina.
  • Predstavljanje mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u manjinskim institucijama i političkim tijelima. Kolika je zastupljenost mladih u navedenima?
  • Mladi pripadnici hrvatskih manjina i lokalna politika.
  • Mladi pripadnici hrvatskih manjina i državna politika.
  • Pogled mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica prema europskim tijelima i institucijama.

Autor fotografije: József Szávai, KUD Tanac Pečuh

PROGRAM

U sklopu Foruma održat će se i multimedijalni program IGRAČKA U SRCU inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom namijenjen djeci. Više o programu

Podijeli ovaj članak
Skip to content