Sjećanje na don Antu Jelića

Prve godine svećeničkog života proveo je u Zadarskoj nadbiskupiji odakle je 1975. imenovan privremeno voditeljem Hrvatske katoličke misije u Spaichingenu. U inozemstvu je djelovao u Rottenburgu, Eichsttoetu i Augsburgu. Bio je jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik (1991.-2018.) Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva

Pročitajte više