HN organizirana u Kotoru i Tivtu

Nastava  se odvija u JU OŠ „Njegoš“ u Kotoru i JU OŠ „Drago Milović“ u Tivtu, a učenici su podijeljeni prema uzrastu. Prvoj grupi pripadaju učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, drugoj grupi učenici od 5. do 9. razreda osnovne škole, a trećoj grupi srednjoškolci

.

Pročitajte više