Uspjesi hrvatskih haiku pjesnika

U „World Haiku Review“, jednom od najstarijih i najcjenjenijih haiku časopisa na engleskom jeziku,  u izdanju zima 21./22., objavljeni su radovi i hrvatskih haiku pjesnika, članova DHK Nikole Đuretića, Željka Funde, Gorana Gatalice, Tomislava Maretića i Đurđe Vukelić Rožić, i to u kategorijama neo-klasičnog, modernog i shintai haikua

Pročitajte više