Nova FB stranica

FB stranica je dio istoimene kampanje koju provodi HNV u okviru koje se želi pripadnike hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji potaknuti da jasno iskažu svoju nacionalnu i vjersku pripadnost na predstojećem popisu

Pročitajte više