Kulturološko lingvistička baština moliških Hrvata

„Nemojte zabit naš lipi jezik“, uskliknuo je filozof i pisac Nikola Neri iz Acquaviva Collecroce (Žive vode/Kruča), profesor hrvatskih korijena Sveučilišta u Padovi, prije više od tri stotine godina. Ta ostavština baštine žive riječi, ponovno je manifestirana 10. kolovoza 2023. godine u Mundimitru (Molise/Italija), u sklopu programa Lito s nami „Večere na-našo“ (Moliško – Hrvatske…

Pročitajte više