Prijavite se na HiT-1

Sveučilište u Zagrebu, HMI i SRCE organiziraju e-tečaj hrvatskoga jezika za početnu razinu učenja. Tečaj je namijenjen osobama koji hrvatski jezik ne znaju ili znaju samo osnove hrvatskoga. Rok za prijavu i uplatu akademske naknade je 5. rujna 2013. E-tečaj hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika traje od 16. rujna do 8. prosinca ove godine

Pročitajte više