Odlazak misionara fra Ljube Krasića

Njegove su zasluge u organiziranju hrvatskih prosvjetnih organizacija u emigraciji s ciljem promicanja hrvatskog jezika i kulture u Sjevernoj Americi, a došavši iz domovine s eruditskom naobrazbom u hrvatske katoličke misije radio je sustavno na širenju hrvatskoga jezika i kulture u anglofonome svijetu, uz sve složene župske obveze kako u Sjedinjenim Američkim Državama tako i Kanadi.  Novu sredinu obogatio je organizacijom hrvatskih škola, tiskanjem udžbenika, časopisa i knjiga

Pročitajte više

Odlazak slavista Josipa Matešića

U Mannheimu je ustrojio studij slavistike i znanstveni studij kroatistike za stjecanje magisterija znanosti. Surađivao je kao aktivni član društva bivših studenata hrvatski sveučilišta AMAC-D u Frankfurtu i bio dopisni član HAZU i Kraljevske akademije umjetnosti i znanosti u Göteborgu. Jedan je od autora i redaktor velikoga  Njemačko-hrvatskoga univerzalnog rječnika (2005)

Pročitajte više