Neretvanska lađa među moliškim brdima

Skulptura je napokon završena i to je nedavno obilježeno skromnom ceremonijom u kojoj su sudjelovali predstavnici kulturnih udruga svih četiriju priznatih moliškohrvatskih mjesta: Kruča, Mundimitra, Filiča i Tavele. Paolina Ferrante, predsjednica kulturnog društva “Luigi Zara” iz Filiča bila je pokretačica ove inicijative

Pročitajte više

Vili Jandrišić proslavio 70. rođendan

Utemeljitelj je i pokretač Tamburaškoga orkestra Pinkovac, Glazbene škole jug i aktivist na kulturnom i vjerskom polju. Završio je Pedagošku akademiju, a kasnije i studij teologije i slavistike na Sveučilištu u Grazu. Radio je 38 godina kao učitelj za hrvatski jezik, sviranje tambura, vjeronauk, ručni rad i tjelovježbu

Pročitajte više