Hola-predavanja hrvatskoga jezika i kulture u Argentini


travanj-srpanj, kolovoz-studeni, Zagreb (pripreme), Argentina
 
 
Organizatori: 
o HOLA – Udruga hispanista Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
o Hrvatski kulturni centar, Rosario, Argentina
o Udruga Hrvatski dom, Comodoro Rivadavia, Argentina
o Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, Hrvatska

 

Pročitajte više