Seminar Stvaranje kazališta online

Prvi susret bio bi u petak, 28. svibnja u 17 sati (do 20 sati), a drugi odmah dan nakon, 29. svibnja u 17 sati (do 20 sati). Preostala četiri susreta dogodila bi se subotama u lipnju i to:  5., 12., 19. i 26. lipnja, uvijek s početkom u 17 sati.

Pročitajte više

Hola-predavanja hrvatskoga jezika i kulture u Argentini


travanj-srpanj, kolovoz-studeni, Zagreb (pripreme), Argentina
 
 
Organizatori: 
o HOLA – Udruga hispanista Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
o Hrvatski kulturni centar, Rosario, Argentina
o Udruga Hrvatski dom, Comodoro Rivadavia, Argentina
o Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, Hrvatska

 

Pročitajte više