Postdoktorska istraživačica s Cambridgea

Anđela Šarić diplomirala je na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Dobitnica je više vrijednih nagrada i stipendija, među kojima rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2008. Doktorirala je u SAD-u na računalnim simulacijama interakcije nanočestica sa staničnim membranama i razumijevanju ulaska virusa u stanice. U Cambridgeu, velikom centru za istraživanje neurodegenerativnih bolesti, bavi se razumijevanjem nastanka i rasta amiloidnih nakupina 

Pročitajte više

Božićni koncerti zbora iz Rijeke u Vojvodini

Subotica i Tavankut, 20. i 21. prosinca

Mješoviti pjevački zbor Kulturno-umjetničke udruge „Jeka Primorja“ Rijeka i Joso Butorac održat će dva božićna koncerta: u Subotici u Velikoj vijećnici Gradske kuće u subotu, 20. prosinca, s početkom u 20 sati i u Tavankutu u nedjelju, 21. prosinca 2014. godine, s početkom u 10,30 sati u crkvi Srca Isusova. Ulaz na koncerte je slobodan.

Pročitajte više