Završio proljetni HIT-1

Ovaj dvanaesti ciklus po redu upisalo je rekordnih 19 polaznika iz 13 zemalja (Argentina, Australija, Austrija, Čile, Japan, Kanada, Kolumbija, Kostarika, Panama, Peru, Portugal, Rusija, SAD) koji su uspješno položili oba dijela završnoga ispita te dobili Diplomu Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture Sveučilišta u Zagrebu te dvojezični Prijepis ocjena, na hrvatskome i engleskome jeziku.

Pročitajte više