Vez s Banovine – zaštićeno kulturno dobro

Pukan’ca je lokalni naziv za specifičan bijeli vez šupljikavih motiva na hlačama muške narodne nošnje župe Čuntić. Umijeće njezine izrade zbog posebne je vrijednosti sada zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Hrvatske upisano u Registar s ciljem očuvanja od zaborava i nestajanja, ali i prenošenja znanja i tehnike izrade novim generacijama

Pročitajte više

Spomen na Šandora Matarića

Šandor Mataric bio je izrazito aktivan i u hrvatskom društveno –političkom životu grada Šeljina i svoga rodnog sela Starina. Od 2010. do 2014. je zastupnik mjesne samouprave Starina, a od 2014. do 2019. načelnik Starina. Uz njegovo ime veže se niz projekata u Starinu, tako i obnova seoskog doma kulture. Inicijator je brojnih veza s naseljima preko Drave s Grubišnim Poljem, Sopjem

Pročitajte više