U suradnji HRT- a i Državnog ureda pokrenute nove multimedijske dokumentarne serije

Emisije Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor rezultat su suradnje Hrvatske radiotelevizije i Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske usmjerene širenju programskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan Hrvatske i međunarodnoj javnosti, a koji se već 13 godina proizvode u okviru međunarodnoga radijskog programa HRT – Glas Hrvatske na hrvatskome, engleskome, njemačkome i španjolskome jeziku

Pročitajte više

Prvi put na listi, ali na začelju

Najveće hrvatsko sveučilište smjestilo se između 801. i 980. mjesta (tu su sveučilišta izlistana prema abecednom redu), dok sveučilišta u Rijeci, Splitu i Osijeku ni nema na listi. Ovo je prvi put da se Sveučilište u Zagrebu pojavljuje na listi, no razlog najvjerojatnije leži u činjenici da lista dosad nije ni rangirala više od 800 sveučilišta

Pročitajte više