Preminuo pjesnik i aktivist Viliam Pokorny

Danas će u Devinskom Novom Selu biti pokopan začetnik održanja hrvatstva u Slovačkoj Viliam Pokorny. Utemeljio je Hrvatsko kulturno društvo u Devinskom Novom Selu, a bio je i među utemeljiteljima Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj. Ppokrenuo je i časopis „Hrvatska rosa“, pisao je igrokaze i poeziju, skupljao poslovice i rezbario ih na drvene daščice i kuhače

Pročitajte više

Božić u Rimu

Udruga osnovana u veljači 2015. nada se u budućnosti, poput mozaika stvorenog od mnogo malih dijelova, postati jedinstvenom strukturom, koja će zadržati jedinstvenost svakoga člana. U susret Božiću, poziva na prigodni koncert i večeru 17. prosinca u Rimu

Pročitajte više

Sveta Kata u Katolju

Hrvatska samouprava sela Katolja poziva na priredbu povodom Svete Kate, zaštitnice sela. Svečanu sv. misu na hrvatskom jeziku predvodi vlč. Ágoston Darnai a pjeva zbor August Šenoa. U folklornom programu nastupaju KUD Szalanta, grupa iz Birjana, Pjevački zbor August Šenoa. Na balu svira orkestar Poklade

Pročitajte više

22. Sa(n)jam knjige u Istri

Ovogodišnji program bavi se dvjema velikim temama: središnjom temom Transatlantik kojom Sajam prvi put povezuje dva kontinenta: Europu i Južnu Ameriku i u središte pažnje postavlja suvremenu portugalsku, španjolsku i južnoameričku književnost. Druga velika tema je Ljubljana bere, regionalni program kojim će se predstaviti kulturno-umjetnička scena grada Ljubljane

Pročitajte više