Digitalizirana građa na stranicama Zavoda

Mogu se čitati „stari“ tekstovi: Slavjan na svetih dnevnih ili blagdanih crkvenih (1875.) Ivana Antunovića, Bunjevci i Šokci (1939.) Marka Čovića i Alekse Kokića, Povijest Hrvata u Vojvodini (1930.) Petra Pekića, ali i stari časopisi, primjerice Bunjevačko kolo: omladinski časopis za književnost i kulturu (1933. – 1936.)….

Pročitajte više