Obljetnice Hrvatskoga pastoralnog vikarijata i župe sv. Leopolda Mandića u Limi

Mons. Balvanoviću nakon 30 godina rada u Peruu svečano je uručeno državljanstvo Republike Peru. Državljanstvo je zbog zasluga mons. Balvanoviću dodijelio i potpisao predsjednik Perua Pedro Pablo Kuczynski, a odluku o državljanstvu uručili su mu dr. Eduardo Sevilla Echevaria, načelnik Ureda za Migracije i unutarnje poslove i dr. Roxana Aguila de Petrovic, generalna direktorica Migracija Perua

Pročitajte više