Business Forum Livno 2018.

Glavna tema konferencije biti će predstavljanje zaklade Linnovate, budućeg Tehnološkog parka Livno. Inicijativa uspostave Tehnološkog parka Livno rezultirala je zakladom Linnovate, čiji su osnivači porijeklom iz Livna: Bernardin Ćenan, Božo Perić, Marin Jozić te Mate Rimac

Pročitajte više