Veliko prelo u Subotici

U programu sudjeluju Veliki preljski tamburaški orkestar koji sačinjavaju ansambl Ravnica, ansambl Biseri i ansambl Ruže te članovi folklornog odjela HKC-a Bunjevačko kolo. Tijekom večeri bit će pročitana najljepša Preljska pisma koju bira tročlani žiri, a birat će se i najljepša prelja s pratiljama

Pročitajte više

Sufinancirano projektom EU za povezivanje Europe

Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom “eRačun za državu”. Želi  se postići daljnja transformacija javnog i državnog sektora za uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna

Pročitajte više