City Games karavana putuje po Hrvatskoj

City Games jača prijateljstva i veze među gradovima, ali i traži najbolju hrvatsku ekipu, spremnu za nadmetanje u različitim zabavnim disciplinama s ekipama ostalih država sudionica ovog međunarodnog projekta (Slovenija, Crna Gora, Srbija, BiH, Mađarska, Italija, Njemačka, Poljska, Češka, Luksemburg i Nizozemska).

Pročitajte više