Izborna skupština Saveza Hrvata u Mađarskoj

Za predsjednika je izabran Joso Ostrogonac, za zamjenika Arnold Barić, a za članove Predsjedništva Eva Išpanović (Pešta), Edita Horvat Pauković (Gradišće) i Jozo Solga (Podravina), Marijana Balatinac El Amad (Baranja), Blaž Bódis (Pomurje) i Angela Šokac Marković (Bačka).. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Martin Kubatov, Robert Ronta i Zorica Vuković 

Pročitajte više

Svibanjska Matica

Uz teme materinskoga jezika i kulture, ovogodišnji HIZ dugogodišnje urednice Vesne Kukavice donosi ekskluzivno i teme rađanja naše javne diplomacije u iseljeništvu koja se veže uz proslavu 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

Pročitajte više