Predstavljanje hrvatske dramatike u Urugvaju i Argentini

‘Drama o Mirjani i ovima oko nje’ Ivora Martinića  bit će premijerno postavljena u produkciji Comedia Nacional u Montevideu, a Martinić će prije toga održati dramsku radionicu u Kulturnom centru Recoleta u Buenos Airesu. Prevoditeljica Nikolina Židek u Buenos Airesu će predstaviti i TeaCro, online platformu za hrvatsku dramatiku u prijevodu na španjolski te predstaviti publikacije Teatro Croata na španjolskom jeziku u izdanju HC ITI

Pročitajte više

Hrvati Skandinavije 20. put hodočastili u Vadstenu

Predvođeni svojim svećenicima, hrvatskim misionarima iz Stockholma, Jönkopinga, Malmöa i Göteborga, pod vodstvom delegata Hrvatske inozemne pastve za Skandinaviju mons. Stjepana Željka Biletića, više od tisuću hodočasnika sudjelovalo je na misnom slavlju, koje je predvodio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, uz sudjelovanje biskupa Stockholma kardinala Andersa Arboreliusa, tajnika Nuncijature iz Stockholma mons. Marinka Antolovića, nacionalnog ravnatelja Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislava Markića, svih voditelja hrvatskih katoličkih misija iz Švedske, gostiju svećenika iz Zagreba i Istre te kardinalovog tajnika đakona Štefana Markovića

Pročitajte više