Preminuo hrvatski teolog i pedagog Ivan Fuček

U svojoj  tridesetšestoj godini života bio je najmlađi provincijal među isusovcima. Godine 1980. pozvan je da moralnu teologiju predaje na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje će ostati do umirovljenja. Nakon isusovaca Rajmunda Kunića i Ruđera Boškovića (prije 1773.), prvi je Hrvat redoviti profesor tog znamenitog sveučilišta. Od 1984. do 2001. bio je duhovnik u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Predsjednik Franjo Tuđman odlikovao ga je 1998. godine, a počasni je građanin Grada Đurđevca od 2010. godine  

Pročitajte više