Travanjska Matica

Kroz razmišljanja povjesničara Marina Knezovića, endemske vrste flore i faune (Darko Mihelj) i životinje karakteristične za bosutsko-spačvanski bazen (Nika Jakab) te zanimljivosti voditelja podružnice HMI-ja u Vukovaru Silvija Jergovića, saznajemo pojedinosti o rijeci  Bosut

Pročitajte više