Prosinačke diplome polaznicima online tečaja hrvatskoga jezika u Paragvaju

Nastavu su pohađali u dvije smjene, učili hrvatski jezik B1 i B2 razine, a sve to pod vodstvom Huga Estigarribia Villasantija, javnog prevoditelja hrvatskoga jezika u Paragvaju i aktualnog predsjednika Paragvajske udruge Hrvata. Potporu u podučavanju dali su: Manuel Leytes (Zagreb), Jose Miguel Estigarribia (Slovenija), Juan Pablo Estigarribia (Zagreb) i Pamela Estigarribia (Zagreb)

Pročitajte više

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji “Pomoć za obnovu nakon potresa”. Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun: HR12 1001 0051 8630 0016 0 – Državni proračun Republike Hrvatske s pozivom na broj odobrenja: HR68 5444 – OIB uplatitelja Donacije financijskih sredstava za…

Pročitajte više