U riječkome Starome gradu otvoren Arheološki park

U Starome gradu, gdje su prije sedam godina pronađeni ostatci kompleksa kasnoantičkog rimskog vojnog zapovjedništva Principija, Rijeka je dobila novi atraktivni gradski prostor. Prigodnom svečanošću na kojoj je uz gradonačelnika Vojka Obersnela i njegove suradnike bila i ministrica kulture Andrea Zlatar Violić otvoren je uređeni Trg Jurja Klovića s Arheološkim parkom

Pročitajte više