Otvorenje izložbe Ivan Vučetić u Münchenu

U velebnoj Palači pravde u Münchenu je u srijedu 10. srpnja 2013. u podne u okviru festivala predstavljanja hrvatske kulture „Kroatien Kreativ2013.“, koji obuhvaća stotinjak izložbi, promocija, predstava u gradovima diljem Njemačke, otvorena je po prvi puta izložba takvog sadržaja pod nazivom „Vučetić – otkriće daktiloskopije kao razriješenja prekršaja“.

Pročitajte više

ŠTAMBUK 300 (1713-2013)

Udruga Štambuk-Selca, otok Brač, Hrvatska ove godine obilježava tri stoljeća od potpisivanja čuvenog „ugovora slobode“ kojim se potvrđuje dolazak prvoga Štambuka (mistro Antonio Standelpergher detto Stambucco de Andrea della citta da Praga) u Selca na otok Brač.

Pročitajte više