Predstavljanje Leksikona Hrvatskoga iseljeništva i manjina u Matici

Uvodne riječi održat će ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić, prof., ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Željko Holjevac, a predstavit će ga prof. dr. sc. Vladimir P. Goss, prof. dr. sc. Dinko Šokčević, ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. sc. Tomislav Markić te urednici prof. dr. sc. Vlado Šakić i dr. sc. Ljiljana Dobrovšak

Pročitajte više