Hrvatsko-brazilska fešta u Rimu

Pozivu se odazvalo oko 300 uzvanika među kojima je bilo stotinjak diplomata, od kojih pedesetak veleposlanika, djelatnici Državnog tajništva, Rimske kurije, papinskih sveučilišta i zavoda, veliki broj hrvatskih i brazilskih svećenika, redovnika i redovnica te pripadnika hrvatske i brazilske zajednice u Rimu 

Pročitajte više

Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik

Rječnik sadrži oko 30.000 rječničkih natuknica sa svake strane iz suvremenoga slovenskog i hrvatskog jezika. Za oprimjerenje i naglašavanje leksičkih jedinica korišteni su postojeći elektronski korpusi te višejezični i jednojezični rječnici. Gdje god je bilo važno, navedeni su parovi riječi istoga i bliskoga ili suprotnoga značenja (sinonimi i antonimi), kao i brojne uputnice na iječi koje su po značenju povezane s riječi koju se objašnjava

Pročitajte više

Hrvati u Brazilu

U Brazilu stasa već četvrta generacija potomaka Hrvata. Uglavnom su nastanjeni na području megalopolisa São Paula i istoimene države, ali u manjem broju može ih se naći i u Rio de Janeiru, Curitibi, Rio Grande do Sulu, Belo Horizonteu, Recifeu i Braziliji, no pojedinaca ima po čitavom Brazilu. Karakteristično je da su se asimilirali u brazilsko društvo i zaboravili hrvatski jezik, a većinom imaju srednje ili visoko obrazovanje

Pročitajte više