Orguljaš Denis Moldovan iz Klokotiča

Nakon završetka studija, svećenik crkve Svete Ekaterine iz Temišvara, koji je ujedno i vikar Temišvarske biskupije, predložio mu je da se zaposli kao orguljaš u toj crkvi. Njegov se djed prihvatio te službe 1945. godine, a i baka je također radila za crkvu.  Slijedeći obiteljsku tradiciju, otac mu je postao crkveni orguljaš 1991. godine

Pročitajte više