ZIGH predstavio novi online rječnik

Trideset godina stari rječnik su u deset godina rada digitalizirali, modernizirali i uskladili s Gramatikom iz 2003. godine i Pravopisom gradišćanskohrvatskoga jezika iz 2009. godine. Online rječnik je proširen i obogaćen primjerima i frazama, a dodane su i sve nove riječi, koje je stvorila i odobrila gradišćanskohrvatska jezična komisija u zadnji 25 godina

Pročitajte više

Prva sveta pričest santovačke župe

Sakramentu je ove godine pristupilo 12 učenika četvrtog i petog razreda santovačke hrvatske škole: Dóra Balogh, Dorina Faragó, Zsófia Faragó, Dorina Jakošević, Johanna Kernya, Emília Kocsis, Kinga Anna Orbán, Kristóf Márk Orbán, Jázmin Pávkovics, Andor Sirok, Annamária Éva Sümegi i Boglárka Varga

Pročitajte više