Knjiga mjeseca MH

Memoarski zapisi Meštrovićeve kćeri Marie u velikoj mjeri nadopunjuju umjetnikove vlastite memoare objavljene prvi put u Hrvatskoj 1969. u nakladi Matice hrvatske. Život i djelo Ivana Meštrovića prvo je hrvatsko izdanje knjige izvorno objavljene na engleskome jeziku 2008. u Londonu 

Pročitajte više