Odlazak književnika Predraga Matvejevića

U svijetu je najpoznatiji po esejističkoj knjizi “Mediteranski brevijar” koja je prevedena na više od dvadeset jezika i za koju je uvod napisao poznati talijanski pisac Claudio Magris. Matvejević je bio i doživotni počasni potpredsjednik Međunarodnog PEN-a te počasni doktor u Trstu, Perpignanu, Genovi, rodnom Mostaru… U europskim literarnim i intelektualnim krugovima Matvejević je imao iznimni ugled

Pročitajte više