Pastoralni susret hrvatskih svećenika i redovnica SAD-a i Kanade

Trodnevni skup Kanadi na kome su Hrvatska katolička župa Presvetog Srca Marijina, zajedno s njezinim svećenicima, fra Slavenom Milanovićem Litrom i fra Dujom Bobanom, bili domaćini i primili 27 pastoralnih djelatnika sa sjevernoameričkog kontinenta. Susret je predvodio vlč. dr. Tomislav Markić, ravnatelj Dušobrižništva za hrvate u inozemstvu, u organizaciji dvojice delegata inozemne pastve na sjevernoameričkom kontinentu: vlč. dr. Mate Bižace, delegata za SAD, i mons. Ivana Vukšića, delegata za Kanadu

Pročitajte više